C#- programowanie (III moduły)

 • Cel: szkolenie daje szansę na zdobycie, poszerzenie i uaktualnienie wiedzy oraz umiejętności związanych z obsługą programu C#, pomocnego w dzisiejszych czasach przy różnego rodzaju programowaniu
 • Zakres wiedzy: szkolenie składa się z kilkunastu tematów, co pozwoli na zdobycie wiedzy i umiejętności dotyczących dotyczącej m.in. typów danych, wartości zerowych, pracy z ciągami czy też struktury programowania
 • Adresaci kursu: dla każdego, obejmując lekcje dla początkujących, średnio zaawansowanych i zaawansowanych w programie C#- dla programistów, informatyków czy zainteresowanych tematyką szkolenia
 • Program kursu:
 • Typy danych, klasy i zmienne
 • Przełączniki i pętle
 • Ciągi i tablice
 • Praca z pętlami
 • Funkcje budowlane
 • Zarządzanie zawartością
 • Nazwy
 • Wartości zerowe
 • NET Framework
 • Pojęcia związane z CLR (Common Language Runtime)
 • Tworzenie skalowalnych aplikacji przy użyciu funkcji wielowątkowości
 • C#
 • Podstawy języka C#
 • Programowanie obiektowe
 • Koncepcja .NET Framework
 • Typy danych i zmiennych
 • Praca z ciągami
 • Data i godzina
 • Struktura programu
 • Podejmowanie decyzji