Javascript

 • Cel: szkolenie daje szansę na zdobycie, poszerzenie i uaktualnienie wiedzy oraz umiejętności związanych z obsługą programu Java, pomocnego w dzisiejszych czasach przy różnego rodzaju programowaniu
 • Zakres wiedzy: szkolenie składa się z kilkunastu tematów, co pozwoli na zdobycie wiedzy i umiejętności dotyczących dotyczącej m.in. przechowywania danych zmiennych, operatorów arytmetycznych, sprawdzania poprawności formularza czy też wprowadzania wyniku
 • Adresaci kursu: dla każdego, obejmując lekcje dla początkujących, średnio zaawansowanych i zaawansowanych w programie Java- dla programistów, informatyków czy zainteresowanych tematyką szkolenia
 • Program kursu:
 • Konfigurowanie środowiska programistycznego
 • Narzędzia do obsługi JavaScript
 • Używanie JavaScript
 • Umieszczanie znaczników JavaScript w nagłówku HTML
 • Wydajność
 • Kod JavaScript
 • Wyświetlanie danych na ekranie za pomocą JavaScript
 • Zrozumienie instrukcji wykonywanych przez przeglądarkę internetową i nauczenie się, jak komentować kod
 • Zmienne
 • Przechowywanie dane w zmiennych w JavaScript
 • Operatorzy przydziału
 • Przypisanie wartości do zmiennej i wykonać podstawowe przypisanie matematyczne
 • Operatory arytmetyczne
 • Dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie za pomocą JavaScript
 • Operatory porównania i logiki
 • Wprowadzenie do HTML
 • Znajdowanie, zmienianie, dodawanie i usuwanie elementów
 • Sprawdzanie poprawności formularza
 • Wprowadzenie do budowania prostej aplikacji kartami matematycznymi z JavaScript i Ajax
 • Wprowadzenie wyniku