• Cel: szkolenie daje szansę na zdobycie, poszerzenie i uaktualnienie wiedzy oraz umiejętności dotyczące sztuki obsługi klientów w restauracjach, kinach, pubach itd.
 • Zakres wiedzy: szkolenie składa się z kilkunastu tematów, co pozwoli na zdobycie wiedzy i umiejętności dotyczących dotyczącej m.in. obowiązków, przepisów prawnych, wyglądzie, sytuacjach specjalnych, podawaniu napojów czy obsługi klienta
 • Adresaci kursu: szkolenie przeznaczone jest dla osób zawodowo związanych z obsługą klienta w formie kelnera lub wiążące swą przyszłość w tym zawodzie
 • Program kursu:
 • Osobowość i aparycja
 • Personel obsługujący
 • Prawdopodobne pytania podczas rozmowy kwalifikacyjnej
 • Obowiązki kelnera
 • Rodzaje usług i ustawienie stolików
 • Serwis stołowy
 • Przyjmowanie zamówień
 • Nadawanie i przyjmowanie zamówień w restauracji
 • Sugestywna sprzedaż
 • Sytuacje specjalne
 • Radzenie sobie z niezadowolonymi klientami
 • Inne obowiązki
 • Podanie napojów
 • Napiwki
 • Praca zespołowa
 • Warunki sanitarne i bezpieczeństwo żywności