• Cel: szkolenie umożliwia zdobycie i poszerzenie wiedzy oraz umiejętności dotyczących znajomości i zrozumienia podstaw prowadzenia KOB
 • Zakres wiedzy: kurs składa się z wielu tematów, które pozwolą na zdobycie wiedzy o m.in. danych identyfikujących obiekt, protokołach kontroli i badań okresowych czy też spisu dokumentacji
 • Adresaci kursu: szkolenie adresowane jest zwłaszcza do osób chcących zrozumieć podstawy prowadzenia KOB lub osób zajmujących się zawodowo budownictwem
 • Program kursu:
 • Podstawowe funkcje książki obiektu budowlanego
 • Dane Identyfikujące obiekt (adres, właściciel, pozwolenie na użytkowanie obiektu etc.)
 • Plan sytuacyjny obiektu
 • Protokoły kontroli oraz badań określonych
 • Wpisy do książki
 • Osoby uprawnione
 • Spis dokumentacji
 • Opracowanie techniczne