• Cel: szkolenie daje szansę na zdobycie, poszerzenie i uaktualnienie wiedzy dotyczącej zarówno gotowania jak i prowadzenia biznesu
 • Zakres wiedzy: szkolenie składa się z kilku tematów, co pozwoli na zdobycie wiedzy i umiejętności dotyczących dotyczącej m.in. przygotowywania posiłków, planowania menu, pracy zespołowe czy też zakupów
 • Adresaci kursu: szkolenie przeznaczone jest dla osób zawodowo związanych z gotowaniem lub prowadzeniem lokalu gastronomicznego, jak również te wiążące swą przyszłość w tym zawodzie
 • Program kursu:
 • Przygotowywanie posiłków
 • Techniki pieczenia
 • Odżywianie
 • Planowanie menu
 • Obsługa restauracji i przedsiębiorczość
 • Kontrola żywności i napojów
 • Zakup i odbiór produktów
 • Komisja kuchni
 • Szefowie kuchni
 • Organizacja
 • Presja
 • Praca zespołowa
 • Bezpieczeństwo pracy