SQL- programowanie

 • Cel: szkolenie daje szansę na zdobycie, poszerzenie i uaktualnienie wiedzy oraz umiejętności związanych z obsługą programu SQL, pomocnego w dzisiejszych czasach przy różnego rodzaju programowaniu
 • Zakres wiedzy: szkolenie składa się z kilkunastu tematów, co pozwoli na zdobycie wiedzy i umiejętności dotyczących dotyczącej m.in. relacyjnych baz danych, klauzul, funkcji czy też agregatów baz z danymi
 • Adresaci kursu: dla każdego, obejmując lekcje dla początkujących, średnio zaawansowanych i zaawansowanych w programie SQL- dla programistów, informatyków czy zainteresowanych tematyką szkolenia
 • Program kursu:
 • Wprowadzenie
 • SQL (Structured Query Language) –  język programowania przeznaczony do zarządzania danymi przechowywanymi w relacyjnych bazach danych
 • Proste funkcje
 • Relacyjne bazy danych
 • Kody
 • Instrukcje SQL
 • Nowe tabele w bazie danych
 • Wstawianie nowego wierszu w tabeli
 • Pobieranie danych z bazy danych
 • Nowe kolumny
 • Aktualizacja
 • Ograniczenia
 • Język SQL
 • Badanie danych w tabeli
 • Klauzule
 • Obliczenia za pomocą SQL
 • Funkcje
 • MAX, MIN, SUM
 • Agregat dla danych o określonych cechach